आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 11, 2015

मन खुश

                  ॐ           कोल्हापुर
                                 11. 2 ( फेब्रुवारी ) 2015.
                                       बुधवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

आठ ८ फुल्या केल्या फुल्यात पाकळ्या  सारखे जोडले.
दोन दोन रेषा दिल्या.
त्या जोडल्या मस्त सुंदर पाकळ्या चांगल्या आल्या फोटो काधला.
ब्लॉग केला मन खुश झाले रांगोळी आली साठी. आता ब्लॉग वाचक
रांगोळी बघतील !

बाकि ठिक छान.
                                      वसुधालय

%d bloggers like this: