आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 18, 2015

मोर

                    ॐ                 कोल्हापुर
                                       18. 2 ( फेब्रुवारी ) 2015.
                                            बुधवार
         ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार
               विनंति विशेष

मोर काढला आता कोकिळा चा आवाज येतो
पण मी मोर काढला आहे सहज कसली रांगोळी काढावी
साठी You Tube मध्ये पाहिले तर मोर चांगला आहे साठी
मोर काढला आहे ते काढतात तास च जमत नाही पण
प्रयत्न करते रंग वेगळे असतात त्यामुळे वेगळी च
रांगोळी घडते होते
बाकि ठीक
                              वसुधालय

IMG_5168 IMG_5272

%d bloggers like this: