आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 23, 2015

सरस्वती

                 ॐ            कोल्हापुर
                            23. 2 ( फेब्रुवारी ) 2015.
                                सोमवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
आठ बाजूने पाच पाच रांगोळी चे टिपके दिले. खाली
पाच पाच रेषा केल्या त्या रेषा टिपके यांना जोडल्या.
आठ टिपके व रेषा याची सरस्वती कली नवीन रांगोळी काढली
परत पूर्वी एका ब्लॉग मध्ये दाखविली आहे
बाकि ठिक छान
                            वसुधालय

 

 

%d bloggers like this: