आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 5, 2015

रेषा ची रांगोळी

                                         ॐ            कोल्हापुर
                                                5. 3 ( मार्च ) 2015.
                                                    गुरुवार
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार
रेषा ची रांगोळी
चार रेषा केल्या मध्ये चार रेषा केल्या.  चार हि बाजूने चार चार रेषा केल्या.
त्या जुळविल्या. रेषा जुळवीतांना मजा आली
बाकी ठिक छान 
                                      वसुधालय

 

 

मेथी व मुग डाळ आमटी

                       ॐ               कोल्हापुर
                                       5. 3 ( मार्च ) 2015.
  ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
      विनंति विशेष

मेथी व मुग डाळ आमटी
१० दहा रुपये ला मेथी पेंडी आणली. निवडली. कुकर मध्ये घातली.
कुकर मध्ये च मुग डाळ घातली. पाणी घातले. कुकर ग्यास पेटवून
कुकर शिट्टी चार दिली. कुकर गार केला. मीठ लाल तिखट घातले.
तेल मोहरी फोडणी दिली.
मस्त मुग डाळ मेथी ची भाजी चविष्ट झाली यम यम
बाकि ठिक
                                वसुधालय

IMG_5440[1] IMG_5441[1]

IMG_5442[1] IMG_5439[1]

रेषा जुळविल्या

                                  ॐ                 कोल्हापुर
                                                   5. 3 ( मार्च ) 2015.
                                                              गुरुवार
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष

मध्ये दोन मोठ्या रेषा केल्या दोनही बाजूने लहान लहान चार रेषा केल्या.
त्या जुळविल्या दिवा सारखे गोल गोल केले
मागे एका ब्लॉग मध्ये काढली आहे परत आज काढली आहे.
बाकि ठिक छान
                               वसुधालय

 

 

%d bloggers like this: