आपले स्वागत आहे!

Archive for मार्च 16, 2015

ब्लॉग पोस्ट २,५०५ / 2, 505 वा

                                      ॐ                          कोल्हापुर
                                                                  16. 3 ( मार्च ) 2015.
                                                                         सोमवार
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

वसुधालय ब्लॉग पोस्ट २,५०५ / 2, 505 वा
दोन हजार पाचशे पाच वा होत आहे.
भेटी 243,703 / २४३,७०३
दोन लाख त्रेचाळीस हजार सातशे तीन.

आपण ब्लॉग वाचन करता रांगोळ्या बघता
मला छान वाटत आहे आपले मी आभारी आहे
माझ्या कडून एवढ बसून रांगोळ्या होतात याचे
माझे अभिनंदन !
बाकि ठिक छान
                                      वसुधालय

IMG_5427 IMG_5355

रांगोळी

                           ॐ                कोल्हापुर
                                         16. 3 ( मार्च ) 2015.
                                                सोमवार
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष
खर तर फुल वापरून रांगोळी आहे मी चॉकलेटी रांगोळी राग
वापरला आहे पिवळा रंग वापरला आहे पोपटी रांगोळी वापरली आहे
मातीच्या पणत्या तेल कापूस वात दिवे लावले आहेत.
बाकि ठिक छान
                                 वसुधालय

 

 

%d bloggers like this: