आपले स्वागत आहे!

Archive for एप्रिल 11, 2015

करवंद ज्यूस!

                                      ॐ                     अमेरिका
                                                             11.4 ( एप्रिल ) 2015.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष

करवंद ज्यूस !

ग्लास मध्ये चार चमचे करवंद पाव ग्लास करवंद ज्यूस घ्यावा.

त्यात साधे पाणी ग्लास भर घालावे पटकन प्यावे.
एक तास मध्ये पोट साफ होत व तरतरी वाटते मी काल च
करवंद ज्यूस घेतला आहे पोट साफ झाल्या मुळे मला बर वाटत आहे.

बाकी ठिक
छान
                  वसुधालय

%d bloggers like this: