आपले स्वागत आहे!

Archive for एप्रिल 12, 2015

पोटातील वात

                                           ॐ                   अमेरिका
                                                               12. 4 ( एप्रिल ) 2015
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष
पोटातील वात
पोट दुखत असेल तर पोटात वात असतो.
पालथे पाठीवर झोपून दोनही पाय लांब करणे .
जवळ उंच घेणे हळू हळू खाली सोडणे.
पाच सहा वेळा केले तरी पोट मोकळे वाटते
डॉक्टर च्या सल्याने गोळ्या घेणे एकदम बरे वाटते.
पोट दुखणे थांबते .
वसुधालय

%d bloggers like this: