आपले स्वागत आहे!

Archive for एप्रिल 25, 2015

प्रगती

                            ॐ    अमेरिका
                                  25. 4 ( एप्रिल ) 2015.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष
शाळेत कॉलेज मध्ये शिक्षक सर्व मुलांना सारख शिकवितात
पण काही मुले पहिले येतात तर काही मुले नापास होतात
असे का होते नापास वाली मुल पण अभ्यास करतात
नापास होऊ नये अशा प्रकारे शिक्षण द्यावयाला हवे नापास झाली कि
गुंड बनतात त्यांना उध्योग मिळेल पोटा पुरते पैसे मिळविण्या साठी शिक्षण
दिले पाहिजे

तसे फळ भाजी याचा धंदा करतात भरपूर पैसे मिळवितात
कमी शिकलेले मुल त्याना तोही धंदा करता येत नाही
थोड्या पैसा त काही होत नाही साठी मीन संसार चे राहतात
नाराज होतात हल्ली शेती पण नाही भाऊ भाऊ वाटून संसार करतात .
अशा प्रकारे जीवन जगले तर लोक संख्या कमी होईल
चांगल्या मुलाची लोक संख्या कमी होईल
व अगदी वेगळ्या जातीची लोक संख्या वाढते
प्रगती शील देश भावायाला हवा नुसता पैसा मिळवून
देश मोठा होणार नाही
बाकी ठीक
वसुधालय

%d bloggers like this: