आपले स्वागत आहे!

Archive for मे 1, 2015

कामगार दिन महाराष्ट्र

                               ॐ              अमेरिका
                                                 1.5 ( मार्च ) 2015.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार
विनंति विशेष

इसवी सन 1960 / १९६० साली महाराष्ट्र स्वतंत्र झाला
त्या दिवस ला महाराष्ट्र दिन कामगार दिन म्हणतात .

कामगार दिन

महाराष्ट्र स्वतंत्र झाला गुजराथ व महाराष्ट्र एकत्र होते
त्यावेळेचे मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण होते.
एक १ मे कामगार दिन साजरा करण्याचे ठरविले
सुट्टी असते ब्यांक यांना पण सुट्टी असते.
काम केल्याचे मोल कामगार दिन मूळे दिसते.

%d bloggers like this: