आपले स्वागत आहे!

Archive for मे 2, 2015

वेळ

                                 ॐ                     अमेरिका
                                                  2..5 ( मे ) 2015.

    ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
    विनंती विशेष
कोल्हापूर येथे राजारामपुरी येथे आम्ही राहतो.
शाहूपुरी लक्ष्मीपुरी रंकाळा आरे नगर असे भाग आहेत.
तसे येथे स्मरणा कॉलनीत आम्ही राहतो

येथे सुट्ट्या असल्यामुळे मुलं मुली कॉलनीत
विक्री साठी टेबल ठेवून ऑरेम्ज ज्यूस चॉकलेट क्रीम रोल विकायला असतात. बरोबर
टिचर असतात गाड्या थांबवून हाय करून आपण मराठी जसं बोलतो तसं ते इंग्रजी बोलतात.
काल आम्ही चालत ऑरेम्ज व चॉकलेट घेतले.
लहान पणा पासून मुलांना काम करण्याची विक्री करण्याची सवय लागली जाते.

भारत मध्ये पण घरातील मसाले भात , इडली करून मुलांना दुकाना पुढे टेबल मांडून
विक्री करण्यास देतात. धंदा कसा करावा व वेळ लोका बरोबर कसे बोलावे याची शिकवण मिळते.
कोल्हापूर येथे वयस्कर पुरुष व स्त्रिया पापड पुस्तक साबण विकायला येतात.
वेळ जातो बोलणे होते. पैसे मिळतात.
कांही करून वेळ मजेत घालवावा हा हेतू व पैसे पण लागतात चं !
मी सध्या येथे पियानो शिकत आहे . शाल विणायला घेतली आहे
मस्त वेळ व मन मोकळ पणाने आहे.
वेळ
बाकि ठिक छान
वसुधालय

IMG_2572[1]

%d bloggers like this: