आपले स्वागत आहे!

Archive for मे 4, 2015

Best Buy

ॐ                            अमेरिका
5. 5 ( मे ) 2015.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष

काल आम्ही Best Buy च्या मॉल मध्ये गेलो होतो . छान खरेदी
असा अर्थ आहे.  सहा मैल मॉल लांब आहे
तेथे हल्ली पातळ हलके छोटे काम्पुटर आहेत. मी हातात घेऊन बघितला आहे.
खूप हलका आहे पांढरे रंग याचे आहेत.
तसेच तेथे T . V . आहेत आता चपटे सपाट  T . V . आहेत काही दिवस नंतर
परत गोल व पातळ T . V . येणार आहेत. मोबाईल फोन पण आहेत .
फ्रीज कपडे धुण्याचे मशीन मोठे मोठे आहेत.
स्वच्छ मॉल आहे. बघायला छान वाटलं !
कोल्हापूर येथे अजून स्वतंत्र फोन T . V . धंदा करतात छोटे छोटे  दुकान असतात.
मालक  च पैसे घेतात येथे कांऊटर येथे पैसे देतात.

%d bloggers like this: