आपले स्वागत आहे!

Archive for मे 5, 2015

आकाश

ॐ                  अमेरिका
5. 5. ( मे ) 2015.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विषेश

आकाश

अकाश पंचमहाभूत मधील एक आहे उंच असले तरी कोठेही दिसते.
आपण नमस्कार करतो. चार वेळा नमस्कार कारावा अकाश व आपण शांत राहतो.
पिडा त्रास होत नाही.
मी तर सकाळी सुर्यास्ता च्या वेळेला बाहेर फिरतांना व रात्री अंधार झाला कि चंद्र दिसला कि
नमस्कार करते.

पंच महाभूतापैकी पाणी आपण पिण्यास सडा टाकण्यास तवा थंड करण्यास वापरतो
पाणी त्यामुळे शांतता देते. आग जेवण करून नैवेद्द करतो शांतता देतो.
वारा सुटला कि आपण छत घर दार लावून व थोड्या वेळ वाऱ्यात बसू शकतो गारवा मिळतो.
जमीन वर आपण चालू शकतो वाहन चालवितांना नमस्कार करतो.
त्यामुळे सर्व पंच महाभूते शांत राहतात सजीव प्राणी मानस झाड छान जगतात.

अकाश याची सेवा आपण फार करू शकत नाही साठी

चार वेळा सकाळी दुपारी १२ बारा वाजता सुर्यास्ता वेळी अंधार झाला कि अकाश याला नमस्कार
करावा. स्वच्छ अकाश आहे आकाशात ग्रह असल्यामुळे आपल्याला उजेड अंधार मिळतो.
अकाश मध्ये विमान हेलिकॉपटर फिरू शकतात छान रहावे साठी
अकाश याला चार वेळा नमस्कार करावा आपले मन शरीर पण स्वच्छ उच्छाह आणतो
नमस्कार मूळे
अकाश याला नमस्कार !

IMG_50411.jpg

 

%d bloggers like this: