आपले स्वागत आहे!

Archive for मे 12, 2015

अमेरिका येथील झेंडा ध्वज!

                                  ॐ                   अमेरिका
                                                          12. 5 ( मे ) 2015.
                                                              मंगळवार
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंती विशेष.

अमेरिका येथील झेंडा ध्वज !

इसवी सन १७७६ / 1776 साली अमेरिका येथे
13 / १३ कॉलनी होत्या. त्यासाठी त्यांनी ध्वज झेंडा मध्ये
लाल पांढरे १३ / 13 पट्टे केले आहेत.
नंतर नंतर 50 / ५० राज्य केली आहेत आता पण ५० पन्नास राज्य आहेत.
त्यासाठी निळा चौकोन मध्ये ५० / 50 पांढऱ्या चांदण्या आहेत.
सर्व एकत्र असा कापड मध्ये सगळी कडे ध्वज  लावलेले आहेत.

अमेरिका झेंडा ध्वज यांना माझा नामाकार !
बाकि ठीक छान
वसुधालय

 

%d bloggers like this: