आपले स्वागत आहे!

Archive for मे 14, 2015

ब्लॉग पोष्ट २, ५ ७ , / 2, 5 7 0 वा हो

                       ॐ             अमेरिका
                                    14. 5 (मे ) 2015.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंती विशेष.

ब्लॉग पोष्ट २, ५ ७ , / 2, 5 7 0 वा होत आहे.
दोन , हजार , पाचशे सत्तर वा ब्लॉग पोष्ट होत आहे.
भेटी २ ५ ० , १ ० ९ / 2 5 0 , 1 0 9 आहेत .
दोन लाख पन्नास हजार , एकशे नऊ आहेत.
अजून हि मागील विणकाम , हलवा याचे दागिने , पदार्थ यांना
कॉमेंट .प्रतिक्रिया येतात . मागील साल मधील पण वाचक
ब्लॉग बघून वाचून प्रतिक्रिया देतात . याचे कारण लिखाण
छान माहिती पूर्वक आवडणारे आहे याचा मला उच्छाह वाटत आहे .
मी त्या ब्लॉग ना प्रतिक्रिया याना पण उत्तर देते . ते ब्लॉग वाचून
माहिती माझी वाचत असतील.

मला माझ्या लिखाण बद्दल व संगणक मध्ये पसरले आहे सर्व जगभर
माझे लिखाण वाचले जाते खेडे गाव असो परदेश असो मला तेथून प्रतिक्रिया
येतात मी पण उच्छाह याने उत्तर देत आहे . याचा एक प्रकारे आनंद आहे
आपण असेच ब्लॉग वाचून प्रतिक्रिया कॉमेंट करा द्या मी जरून त्यांना उत्तर
देईन आपली मी आभारी आहे धन्यवाद !धंय वाद ! अभिनंदन ब्लॉग वाचता
त्या बद्दल !
बाकि ठिक छान
वसुधालय

%d bloggers like this: