आपले स्वागत आहे!

Archive for मे 19, 2015

बनारस पान

                                      ॐ           अमेरिका
                                                 19. 5 ( मे ) 2015.
                                                          मंगळवार .

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विषेश.
बनारस पान !
भारत मध्ये कोपरा कोपरा वर पान गाडी आहे. खाण्याचा चुना मिळतो
सुटी पान मिळतात. साधे पान तयार करून मिळते .
राजारापुरी येथे मेन रोड मध्ये ‘बाळ राजा मंदिर असे मोठ्ठे दुकान आहे .
संगम रवरी आहे. तेथे T . V . आहे क्रिकेट म्याच असली कि लोक
उभे राहून बघत असतात. गोविंदा विडा पण असतो. हॉटेल मघ्ये गेलो कि
शेजारी पान याचे दुकान असते. मुंबई रस्यावर टेबल ठेवून चकचकीत
पितळी भांडे ह्यात विडा पान याचे साहित्य असते. मस्त तयार करून देतात.
मुंबई हॉटेल मध्ये खाणे झाले कि पैसे देती तेथे काउंवर तयार पान याचे तबक असते
ओल खोबर घातलेले पण असते.
पान खाणे चांगले असते चुना काथ पान याचा अर्क पोटाला चांगले असते पोट साफ
होते आम्ही कधी तरी खात होतो आता दात नसल्यामुळे नवीन दात रंगीत होतील साठी मी
पान खात नाही.

अमेरिका येथे कोठेच पान प्रकार दिसत नाही. मॉल मध्ये , हॉटेल मध्ये नाही येथे तर
रस्यावर काही च नसते सिगारेट पण कमी दिसते ह्या खेपेला.
बनारस पान
बाकि ठिक छान
वसुधालय

 

 

 

 

%d bloggers like this: