आपले स्वागत आहे!

Archive for मे 21, 2015

ऊसाचा रस!

                                  ॐ                  अमेरिका
                                                  21. 5 ( मे ) 2015.
                                                                गुरुवार
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

ऊसाचा रस !

भारत मध्ये थंडी संपली कि गाळा याचे दुकान आहेत. तेथे
ऊसाचा रस आपल्या समोर मशीन ने काढून देतात मशीन ला
घुंगर लावलेली असतात रस काढतांना घुंगरू चा आवाज ऐकत बसण्यास चांगले
वाटत. लीम्बुरास घालून बर्फ घालून काचेच्या ग्लास मध्ये रस देतात .
एक १० दहा ते पंधरा १५ रुपये प्रमाणे देतात.
राजारामपुरी , देवीच्या देऊळ तेथे रंकाळा असे गाळा याचे ऊसाच्या रस याचे
दुकान आहेत
मुंबई येथे पण ऊसाच्या सर याचे दुकान आहेत आम्ही मागे वणी देवी ला
त्राम्ब्केश्र्वर देवी च्या येथे पण असे ऊसाचे रस याचे दुकान आहेत.
पावसाळा मध्ये दुकान बंद करतात. धंदा चालत नाही म्हणतात.
नवीन ऊस पण यावयाचा असतो. मी पूर्वी खूप वेळा ऊसाचा रस पिले आहे .
आता मात्र पित नाही साखर असते साठी .
अमेरिका येथे असा ऊसाचा रस मिळत नाही पण उस पाहिला आहे मॉल मध्ये .

सध्या कलिंगड भरपूर येतात. गाडीवाले कलिंगड याच्या फोडी करून
बर्फ वर ठेवतात व मिठ मिरे पूड घालून डिश मध्ये काटा याने खाण्यास भारत मध्ये
देतात . कोठेही फळ याची डिश मिळते दहा रुपये पर्यंत असते भारत मध्ये
मोठे कलिंगड आणले कि त्यात चोकलेटी बिया काढून वाळवून सोलून खातात
अमेरिका येथे घरीच मोठ्ठे कलिंगड आणतो . मिक्सर मधून काढून ज्यूस करतो अथवा
फोडी खातो. सध्या भारत मध्ये जांभळ छान मिळतात जीभ जांभळी होते
अमेरिका येथे जांभळ फळ मिळत नाही आंबा मात्र अमेरिका येथे मिळतो
आम्ही आंबे आणतो .
बाकि ठिक छान
वसुधालय

 

%d bloggers like this: