आपले स्वागत आहे!

Archive for मे 25, 2015

जमीन! माती आई आहे!

                          ॐ             अमेरिका
                                         25. 5 ( मे ) 2015.
                                            सोमवार.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

माती ! जमीन !
आई व वडील यांच्या पासून मुलगा व मुली जन्माला येतात.
आई नऊ महिने पोटात बाळ सांभाळते. एकदा नाल कापली कि
बाळ आई पासून लांब होते. काही दिवस आई चे दुध बाळ पिते.

नंतर बाळ मोठे झाले कि भाताची पेस्ट वरण सूप पिते.
आणि मिथे झाले कि जेवण , फळ खाण्यास सुरुवात करते

सर्व धन्य व फळ खाऊन बाळ माणूस ३०. वर्ष ५०वर्ष ८०वर्ष जगतो.
मातीतून उगविलेले धान्य व फळ खाऊन माणूस मोठ्ठा होतो शरीर
डोक अभ्यास सर्व भरपूर मोठ्ठे होत जात असते. माती जमीन
आपल्याला धन्य व फळ देते साठी माती जमीन आई आहे. जमीन
मातीला नमस्कार आई प्रमाणे करावा. मना पासून नमस्कार मातीला केला
तर मन तृप्त होत असते. माती जमीन आई . आपण आपल्या आई ला जसे मानतो
मोठे करते त्याप्रमाणे जमीन मधून उगविलेले धान्य फळ आपण खाऊन मोठे होत
असतो. जमीन आई आहे.

कोल्हापूर येथे जमीन माती काळी आहे मातीला काळी आई असे बोलतात नमस्कार करतात.
बाकि ठिक छान

%d bloggers like this: