आपले स्वागत आहे!

Archive for मे 27, 2015

कागदस्केचपेनने काढलेला गणपती

                                        ॐ               अमेरिका
                                                           27. 5 ( मे ) 2015.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.
कागद व स्केच पेन ने काढलेला गणपती !
अमेरिका येथे मी कागद व बॉलपेन , स्केचपेन ने रांगोळ्या काढत आहे.
खूप छान उच्छाह ने रांगोळ्या व ईतर काम करत आहे. देश खंड गाव
बदलले तरी आपल्या मध्ये उच्छाह हवा. कि माणूस असेल तिथे काही हि
काम करतो. मध्यतंरी माझे भाऊ आर . वाय देशपांडे इटली त जाऊन भारत
मध्ये आले आहेत त्यांचा पण त्यांचा वेळ इटलीत उच्छाह ने काम करून वेळ
चांगला गेला आहे
मी येथे कागद व स्केच पेन लाल याने गणपती काढला आहे.
कोल्हापूर येथे लाल रांगोळी पसरून पांढऱ्या रांगोळी ने गणपती काढला आहे.
तसेच पोपटी रांगोळी पसरून पांढऱ्या रांगोळी ने गणपती काढला
मस्त वेळ व मन भरून येते. आपण काम करतो याचा उच्छाह मनात राहतो.
बाकि ठीक छान
वसुधालय. 

 

 

%d bloggers like this: