आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 1, 2015

कोल्हापुर चप्पल !

                                ॐ                अमेरिका
                                              1. 6 ( जून ) 2015.
                                                  सोमवार
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विषेश.

कोल्हापुर चप्पल !
कोल्हापुर येथे पापाची टिक्ति, ताराबाई रोड.
रेल्वे स्टेशन, बस श्यांड सर्व ठिकाणी कोल्हापूर चप्पल विकत मिळते.
पापाची टिक्ति ला तर गाळ याची दुकान आहेत. लाइन न आहे.
कातड याची चप्पल आहे. चिकटवून करतात. हल्ली रबर ला कातड
चिकटवून कोल्हापूर चप्पल तयार करतात. कातडी धागा ने शिवून
पण कोल्हापूर चप्पल तयार करतात. गोंडे लाल रंग याचे लावलेले असतात.

मी खूप कोल्हापूर चप्पल वापरली आहे सध्या येथे अंभ्यकर चप्पल
वापरत आहे. मला बूट आवडत नाही. आंगठा मध्ये चप्पल पकडून
चालण्यास थाठ पणा वाटतो पायाला चप्पल पकडून चालणे
केंव्हाही चांगले आहे. हवा पायाला लागते. घाम येत नाही.
बाकि ठिक छान
वसुधालय

%d bloggers like this: