आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 13, 2015

ब्लॉग पोष्ट २, ६०१ / 2, 601 वां.

                               ॐ             अमेरिका
                                               13. 6 ( जून ) 2015.
                                                   शनिवार.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विषेश.
वसुधालय ब्लॉग पोष्ट २, ६०१ / 2, 601 वां.
दोन हजार, सहाशे एक वां होत आहे.
भेटी 252, 853 / २५२, ८५३
दोन लाख बावन्न हजार , आठशे त्रेपन्न भेटी आहेत.
अमेरिका येथे पण माझे लिखाण चालु आहे.
तेच पूर्विचे विषय जो आहे त्यात पूर्वी चे छायाचित्र घातले आहेत.
विषय प्रमाणे छायाचित्र तयार आहेत याचे मला माझेच एक प्रकारे
छान वाटत आहे. बैलगाडी विषय लिहिला व त्यात मातीच्या बैल
याचि पूजा करतात. मातीचे बैल दाखवून ब्लॉग केला आहे.
तसेच म्यागी व पास्ता मध्ये वाळवण साठी कुर्डाया साबुदाणा पापड मी
घरी केलेले दाखविले आहे लगेच सर्व पदार्थ हजार आहेत याचे मला
फार कौतुक व हलक वाटत आहे
येथे ब्लॉग वाचन वाचक करतात व प्रतिक्रिया देतात.
मला खूप मस्त वाटत आहे.
बाकि ठिक छान.
वसुधालय. 

%d bloggers like this: