आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 18, 2015

कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण!

                         ॐ           अमेरिका
                                        18. 6 ( जून ) 2015.
                                                 गुरुवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विषेश.

आषाढ अधिक महिना चालू आहे मन्मथनाम संवत्सर.
शक १९३७.
कृष्ण याची पूजा करतात. भक्ती करतात.
मी चार ओळी लिहून काढत आहे कृष्ण कृष्ण !

कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण !
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण !
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण !
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण !
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण !
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण !
कृष्ण कृष्ण  कृष्ण हरे हरे कृष्ण !
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण !
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण !
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण !
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण !

बाकि ठिक छान.
वसुधालय.

 

%d bloggers like this: