आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 19, 2015

मुस्लिम रमजान मासारंभ!

                         ॐ                     कोल्हापुर
                                               19. 6 ( जून ) 2015.
                                                      शुक्रवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विषेश.

मुस्लिम रमजान मासारंभ !
तारिख १९ जून १०१५ साल ला रमजान मासारंभ सुरु होत आहे.
त्यांचे चंद्र पाहून रमजान मासारंभ सुरु होत असतो.
मराठी महिना मध्ये पण चंद्र पाहून महिने सुरु होत असले तरी
अधिक महिना येत असतो.
त्या प्रमाणे रमजान मासारंभ लवकर आला असे वाटत आहे.

कोल्हापूर येथे आमच्या कॉलनीत मुस्लिम यांचे वाणी याचे दुकान आहे.
इतके छान बोलतात कि मुस्लिम आहेत वाटत नाही. मला मावशी म्हणतात.

महिना नंतर शेवया ची खीर करतात. सर्वांना घरपोच देतात. मला पण देतात.

हा सन सूर्य उगवावायाच्या आधी जेवतात. दिवस भर पाणी पण पित नाहीत.
सुर्यास्ता नंतर जेवतात. एकत्र जेवण महिला पण बसून जेवण करतात.

मुस्लिम लोक मुल यांची संख्या वाढली असे तक्रार करतात.
हिंदू नि पण मुल करून आअलि संख्या वाढवावी.
हिंदू संख्या कमी होत चालली आहे असे मी वाचले आहे.
हिंदू नि पण चार / पाच मुल करून संख्या वाढवावी.

बाकि ठिक छान.
वसुधालय.

%d bloggers like this: