आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 23, 2015

शाळा!

                         ॐ          अमेरिका
                                     23. 6 ( जून ) 2015.
                                        मंगळवार.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विषेश.

शाळा !
भारत मध्ये इंग्रजी येण्या करता खाजगी शाळा आहेत.
त्या शाळेत आई व वडील मुलांना शाळेत घालतात.
भरपूर फी देतात. पुस्तक ईतर साहित्य पालक च खर्च करतात.
पुस्तक त्याची दुकान पण स्वत: मालक यांची असतात.
त्यांना पण पैसे मिळतात. दर वर्षी नवीन पुस्तक घेतात.
पुस्तक दुकान यांचा धंदा चालतो. स्वस्त:पालक सर्व खर्च
करत असल्या मुळे ते पुस्तक तसेच ठेवतात रध्दि त घालतात.

हिच पुस्तक मागील वर्ष असलेली मुलांना दिली तर किति तरी मूल
यांना फायदा होइल. सर्वांन नवीन सर्व आवदत असल्या मुळे
जुन कोणी घेत नाहीत.

नऊ ९ नंबर च्या सरकारी शाळेत पुस्तक व YUNIPHORM फुकट देतात.
फुकट मिळाले म्हणून ते पण एवढे मनावर घेत नाहीत तसेच रध्दि त घालतात.

अमेरिका येथे सरकार शाळा चलविते. प्रथम पुस्तक देतात.
वर्ष संपले कि पुस्तक काढून तेच पुस्तक दुसरा वर्ग यांना देतात.
पैसे वाचतात मूल शिकतात. एक च इंग्रजी असल्यामुळे इतर भाषा
शिकण्याची वेळ येत नाही.इंग्रजी यावयाला पाहिजे हट्टाहास नाही.

मी सरकारी शाळेत शिकले आहे. फक्त इंग्रजी एक विषय असायचा.
कसे तरी मार्क मिळून पास झाले. मी दहावी पास आहे.
आमच्या वेळेला H. S. C. होती.

मी शाळेत असतांना GYAMDARIMG मध्ये शिवाजी यांचे काम
केले आहे. काळी नाक सरळ त्यावेळेला छान दिसत आता वय परत्वे जाड आहे.
शिवाजी यांचा ड्रेस घातलेला मेकप केलेले छान दिसले.
कलेक्टर GYADARIMG बघायला आलेले.

आणि हो माझी आई पण बघायला आलेली.
मला वाटल मेकप घरी आवडणार नाही मी पुसू लागले.
तेवढ्यात माझी आई तेथे आली असू दे पुसू नको म्हाणाली मला
खूप बर वाटल.

सरकारी शाळा असल्या तरी अभ्यास व इतर बाबतीत प्रोच्छाहन देतात.

बाकि ठिक .
वसुधालय.

%d bloggers like this: