आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 24, 2015

नमस्कार!

                ॐ                 अमेरिका
                                    24. 6 ( जून ) 2015.
                                        बुधवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विषेश.

नमस्कार !
चेहरा कडून हात जोडून नमस्कार करतात.
पायावर डोक ठेवून नमस्कार करतात.
गुढगे वाकून नमस्कार करतात.
पाय व हात लांबून नमस्कार करतात.
समुद्र नदी मध्ये उभेराहून सूर्य व नदी समुद्र ला
नमस्कार करतात. देवा पुढे कंबर मध्ये वाकून
डोके ठेवून नमस्कार करतात
असे नमस्कार चेहरा छाती वर हात ठेवून केले जातात.

पाठीला मागील बाजूने हात नेऊन नमस्कार करतात.
थोडे अवघड आहे. पण आपले हात किती उंच व जुळले
पाठीवर व्हावयाला पाहिजे जास्त चांगल आहे.

मला पाठीवर हात उंच ठेवून जुळले कि छान वाटत.
मला ते ७३ वय ला पण पाठीला हात जुळवून नमस्कार
करता येतो. हा एक व्यायाम प्रकार आहे.

मी कोल्हापूर येथे जिना चढणे करते. झाडू केर काढणे करते.
कपडे धुणे करते सर्व व्याव्याम होतो शरीर याची हाल चाल
होते. फिरायला जाते. योग किंवा सूर्य नमस्कार करत
नसले तरी मी व माझे आरोग्य व्यवस्थित आहे.
देव पूजा साठी रामरक्षा व अर्थवशीर्ष म्हणते.
मनात श्री राम जय राम जय जय राम म्हणते.
मी पाठीला !पाठीमागून केलेला नमस्कार दाखवीत आहे.

बाकि ठिक
वसुधालय.

GetAttachment (1)

%d bloggers like this: