आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 25, 2015

श्री ब्रह्मचैतन्य!

                                     ॐ        अमेरिका
                                                 25. 6 ( जून ) 2015.
                                                       गुरुवार.

ब्लॉग वाचक याना नमस्कार !
विनंति विषेश.

आज गुरुवार !
माझ्या सासरी गुरुवार सकाळी जेवून संध्याकाळी साबुदाणा खिचडी करतात.
उपवास करतात.
मी काही दिवस शुक्रवार करत असे आता कोणते च उपवास करत नाही.
गुरुवार  श्री  ब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर महाराज यांचा दिवस
मानतात. तसेच दत्तगुरू यांचा दिवस मानतात.

मी  श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज यांचा श्र्लोक लिहित आहे.

जयाच्या जनी जन्म नामात झाला !
जयाने सदा वास नामात केला !!
जयाच्या मुखीं सर्वदा नामकीर्ति ।
नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्यमुर्ति !!

     ॐ

श्री दत्त यांचा श्र्लोक
श्री गुरु देव दत्त ||

दिंगबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा !1

 

 

DSCF2182

%d bloggers like this: