आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 26, 2015

बृहस्पतिम्!

                                         ॐ            अमेरिका
                                                       26. 6 ( जून ) 2015.
                                                           शुक्रवार

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विषेश.

पंचांग मधील श्र्लोक पाहून  लिहित आहे.
जपमंत्र –

देवानंच ऋषीणांच गुरुं कांचनसन्निभम् |
बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् ||

गुरु प्रतिमेचा पुजनचा व दानाचा संकल्प

मम जन्माराशे शकाशात् अनिष्टस्यानस्थितगुरो :
पिदापरिहारार्थ एकादशस्थानवच्छुभफलाप्रात्यर्थ
सुवर्ण प्रतिमाया बृहस्पतिपूजन|

तत्प्रितिकरं ( अमुक ) दानंच करिण्ये |

हा श्र्लोक मी व प्रणव यांनी पण जप माळ घेऊन खूप वेळा
म्हणाला म्हंटला आहे.

ॐ  श्र्लोक स्वत : च मन शांत  राहाव साठि म्हणायचा.
व्रत साठी  असे काही नाही.

 

नमस्कार !

 

%d bloggers like this: