आपले स्वागत आहे!

             ॐ               अमेरिका
                              14. 8.( ऑगष्ट ) 2014.
                                    शुक्रवार.

ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

पांडूरंग बेदरकर ! यांना नमस्कार.

 

ॐ सौ उमा नमस्कार !आज १४ ऑगष्ट बापू चां वाढ दिवस !असतो ! मी कोठे हि असले तरी बापू व बाई व आपण सर्वांची मला आठवण येते. त्यांनी आमच माझ लग्न जुळविल. व माझा संसार छान झाला. सोप नाही आयुष्य घडण! पहिल्या डोहाळ जेवण ला बापू नि गावातून मला हिरव्या बांगड्या आणल्या आज हि आठवतो तो दिवस तेंव्हा हिंगणे ला राहत आपण सर्वजन. असो बाकि व्यवस्थित चालल यं !

From: akashdeshpande@live.com
To: bedarkaranand@rediffmail.com; rydesh@gmail.com
CC: vasudhasc@hotmail.com
Subject: RE: बापू
Date: Sat, 15 Aug 2015 13:00:22 -0700

Talking about Bapu and marriages, I remember he got me a blue blazer jacket for Yogini-tai’s wedding.

e: बापू‏

Re: बापू

R Y Deshpande

15-08-2015

To: Vasudha Chivate Cc: Akash Deshpande, Anand Bedarkar

That’s great. Very nice, and touching.

 

 

पुष्पा ताई !वसुधा !

बाकि ठिक. छान.
वसुधालय.

बापू‏

बापू‏

Re: बापू

R Y Deshpande

15-08-2015

To: Vasudha Chivate Cc: Akash Deshpande, Anand Bedarkar

That’s great. Very nice, and touching.

 

: बापू
From: bedarkaranand@rediffmail.com
CC: akashdeshpande@live.com; rydesh@gmail.com
It was really heart warming and took me to grand old days and feeble remembrances.
Regards.

 

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: