आपले स्वागत आहे!

Archive for सप्टेंबर 8, 2015

श्रावण मंगळवार

                                        ॐ             अमेरिका
                                                         8. 9( सप्टेबंर ) 2015.
                                                                   मंगळवार.
                                                           श्रावण महिना.
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

श्रावण मंगळवार !
नवरा याचे आयुष्य वाढवावे साठी पूजा करतात.

श्रावण मंगळवार ला देवी ची पूजा करतात. 
एका भांड मध्ये धातू चा नाग ठेवून चौरंग किंवा
पाट यावर तांदूळ किंवा गहू यांनी आरास करून ते भांड ठेवतात.
त्यावर सर्व पत्री व फुल वाहतात. हळद कुंकू वाहतात. पूजा करतात.
पाच किंवा जास्त सवाष्ण नवीन पाच वर्षा च्या लग्न झालेल्या पूजा साठी
बोलावतात. ईतर सर्वजन पूजा पाहण्यास नैवेद्द साठी बोलावतात.
पाच सवाष्ण यांना ओटी  भरून वस्तू    दान देतात.
रात्र खेळ करून भाजक खाऊन जागरण करतात. देव प्रसन्न होऊन
आशीर्वाद देतात. व नवरा याचे आयुष्य वाढते.

ईच्छा शक्ती प्रबळ असली कि मन तेथे जाऊन सर्व घडत.

ॐ पाऊस पडलेला पडलेला असतो किंवा चालू पण असतो. .
हवा दमट असते. निसर्ग याची झाडयाची याची पान व व फुल
यांनी घरात हवा शुद्ध होते. . साठी झाड व व फुल घरात पूजा
निमित्त राहतात. . हवा चांगली राहते. घर घर शुध्द राहते.

 

मी पुणे येथे तेंव्हा राहत होते  श्रावण पाच मंगळवार अथवा चार
आले असतील तर चार असे पाच श्रावण वर्ष पूजा केली आहे.

माझे जीवन आयुष्य मध्ये मला कधी कमी पडले नाही अथवा
खूप मिळाले असे पण नाही
मुलगे झाली. ह्यांच शेवट पर्यंत नोकरी व उद्दोग मध्ये काम करून
आयुष्य गेले.
आपण म्हणतो एवढ देव पूजा कशाला करावी प त्या वय मध्यी होऊन जाते
त्याचे कारण

ईच्छा व  एकाग्र मन यांनी सर्व घडत व आयुष्य निट होत.

माझ्या आयुष्य याला माझा नमस्कार
बाकि ठिक.  छान.

वसुधालय

 

राजगिरा लाडू

                        ॐ                   अमेरिका
                                         8.9.( सप्टेबंर ) 2015.
                                             मंगळवार
ब्लॉग वाचक यांना नमस्कार !
विनंति विशेष.

अमेरिका येथे राजगिरा आणला. त्याच्या घरीच लाह्या केल्या आहेत.
थोडा गूळ पाक केला तू घातेले. राजगिरा लाह्या बरोबर थोडे काजू बारीक
केलेले व आक्रोड बारीक केलेले व वेलदोडे फूड घातली आहे.
मस्त पौष्टिक लाडू तयार केले आहेत. थोडे मऊ झाले. सवय नसल्यामुळे
पाक कमी उकळला गेला आहे. पुढच्या वेळेला कडक करू.
बाकि ठिक. छान
वसुधालय.

%d bloggers like this: