आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑक्टोबर 7, 2015

दशमी श्राध्द

                                   ॐ                भाद्रपद कृष्णपक्ष
                                                           दशमी श्राध्द

श्री गोंदवलेकर महाराज श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज
यांची दशमी ची समाधी आहे. मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष दशमी.
चिवटे घराण यांचे गुरुं मी पण मन लावून गुरुं नां मानते.
श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गुरुं खूप वेळा आमच्या संसार मधील अडचणीत
मार्गदर्शन करून आमचा विश्र्वास बसेल असे काम मार्गदर्शन
श्री ब्रह्मचैतन्य गुरुं नीं केले आहे.
एकदा असे च झाले दशमी ला  फुल पाहिजे होती घरात फुल नव्हती.
ह्यांच्या ऑफिस मधील ओळखी च्या यांनी आमच्या शेता मधील झेंडू ची
फुल आहेत सांगून भरपूर फुल दिली. आरे बाप रे मनात आले व झेंडू फुल
याचा हार केला व श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज गुरुं नां घातला किती साध व मन
पूर्ण करणार काम. मन भरून आल. येत अशा आठवणिन.

आज भाद्रपद कृष्णपक्ष दशमी आहे. आपण आठवण नात वाईक यांची तर
ठेवतो चं पण गुरुं चीं पण ठेवावी. श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज यांना दही आवडत असे.

श्री गोंदवलेकर महाराज श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज यांना नमस्कार.

                                       ॐ
                           श्री राम जय राम जयजय राम

 

%d bloggers like this: