आपले स्वागत आहे!

Archive for नोव्हेंबर 17, 2015

ॐ PONDICHERRY च्या माताजी चां

               ॐ
PONDICHERRY च्या माताजी चां
17 (१७ ) नोव्हेंबर हा समाधी चा दिवस आहे.
1973 (१९७३ ) 17 ( १७ ) नोव्हेंबर (११) साल !
ला त्यांची समाधी चा दिवस !
माझा माताजीं ना मना पासून नमस्कार !
हा दिवस ला माताजीं च्या खोलीत माताजीं च्या दर्शन
घेण्यासाठी जाण्यास मिळते. देश – परदेश मधून मुद्दाम
मुध्दाम माताजीं च्या समाधी च दर्शन माताजीं च्या
खोलीत दर्शन घेण्या करीता मुद्दाम येतात.

%d bloggers like this: