आपले स्वागत आहे!

ॐ शनैश्चरम्! मारुती!

                               ॐ
शनैश्चरम्

निलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रग्रजम् |
छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम् ||

 

                              ॐ सुपारी मारुती औरंगाबाद

 

 


प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: