आपले स्वागत आहे!

Archive for जानेवारी 5, 2016

गहू च्या कुर्डाया!

                                                ॐ

पूर्वी गहू भिजत घालून वाटून शिजवून कुर्डाया करत व तळत किंवा पाणी मध्ये शिजवून खात असत. हल्ली म्यागी प्रकार निघाले आहेत मशीन ने करून विकतात. पूर्वी नैसर्गिक चव उन्हात वाळवून येत असे तसे आता होत नाही तरी म्यागी खाण्या पेक्षा रोजचे जेवण जेवावे. कुर्डाया मी केलेल्या आहेत पूर्वी !

%d bloggers like this: