आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 10, 2016

गुंफलेली फुल व वेणी

                                                 ॐ

फुल

याची वेणी व गुंफलेली फुल

मी स्वत: गुंफली आहे

. व दोरा मधील वेणी

पण मी चं विणली आहे.


%d bloggers like this: