आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 23, 2016

मनीमाऊ चं जीवप्रेम व स्वच्छता

                                         ॐ

पूर्वी आम्ही राहता होतो तेथे दोन मनी माऊ यावयाच्या. संध्याकाळ झाली कि पायात घुट मळून म्याव म्याव करत तिच्या साठी दुध घालण्या साठी छोट ताट ठेवलेलं त्यात दुध घालेपर्यंत ती आवाज करायची दुध पावयाची बसत पण असे बराच वेळ. घाण करेल साठी तिला पाठवून हाकलून देत आम्ही असं !

मनी माऊ चं जीव प्रेम व स्वच्छता.

 

%d bloggers like this: