आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 25, 2016

नमस्तस्यै ।

                                        ॐ

नमस्तस्यै । नमस्तस्यै । नमस्तस्यै । नमो नमः ।।

 

सकाळी उठल्या नंतर

                                       ॐ

सकाळी उठल्या नंतर चहा घेऊन सर्व आवरून स्नान करून स्वंयपाक करतात. देवाला नमस्कार करून सुरुवात केली कि मन उच्छाह येऊन चवदार जेवण बनतं. तसेच जेवण वाढतांना पण मागील गोष्टी अथवा मनाला टोचेल असे बोलू नये. अन्न पचन चांगले होते. शरीर मन खूप वेळ व काळ शांत व सर्वात मिसळण्याची ताकद येते. काम धंदा उद्योग अभ्यास करण्यास मन शरीर ताज तवान राहतं. साठी देवाला नमस्कार करून कोणत्याही काम याला सुरुवात करावी. आपण व आपले आजूबाजूचे मन भरून राहतात.देवाला नमस्कार करतांना विचार चांगले येतात. ताठ बसणे किंवा उभे राहणे याची सवय होते. विचार चांगले असले कि आपल्याला जे हवं ते मिळतं. ईच्छा शक्ति व काम याने फळ मिळते. सर्वांना ते मिळो साठी नमस्कार करावा. मंत्र म्हणावे..देवाला नैवेद्द दाखवितात सर्व अन्न स्वच्छ खाण्यास मिळो व अन्न पचण्या ची ताकद देऊन छान काम माझ्या कडून करून घे. भावना ईच्छा असते. कोणी कोणी मी तरी जेवण ताटात असले कि सुरु करण्या आधी नमस्कार करून जेवते.

याचा नक्की फायदा होतो.

%d bloggers like this: