आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 27, 2016

मराठी भाषा

                                            ॐ

मराठी भाषा दिवस शुभेच्छा !

ॐ गं गणपतये नम: ||

ॐ नमस्तस्यै । नमस्तस्यै । नमस्तस्यै । नमो नमः ।।

%d bloggers like this: