आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 7, 2016

सहा चि सरस्वति

                                                ॐ                             

११ टिपके ६ पर्यंत दोनही बाजूने काढले, सहा ६ बाजूने ५ ते १ पर्यंत काढले. १ ,२ . ३ . ४ मध्ये रेषा केल्या त्या जुळविल्या. मोठ्ठी रांगोळी आहे वाकून रेषा जुळविल्या. रांगोळी काढतांना खूप वेळ छान जातो.

 


%d bloggers like this: