आपले स्वागत आहे!

Archive for जानेवारी 25, 2017

सद्गुरुं जग्गिवासुदेव


२६ जानेवारी २०१७
पद्मविभुषण

कोइमतुर येथील
सद्गुरुं  जग्गिवासुदेव गुरुं

यांना पद्मविभुषण

मिळाले आहे
अभिनन्दन व नमस्कार

मि अमेरिका येथे एक त्यांचा योग क्लास केलेला आहे
भाषा समजत नव्हती पण सर्वांचे पाहून सर्वात मिसळले मि

तेथे नंतर खेळ साठी फुट बॉल व ईतर खेळ खेळलेली आहे
साल २०१३ एप्रिल

img_20130421_071549

img_20130421_071714

नगरसेवक


२५ जानेवारी २०१७

२६ जानेवारी २०१७ साठी

आमच्या भागातील
नगरसेवक यांनी

पुडे करून गुलाब जांब गोड भेट
सर्व भागात दिल्या आहेत

गैर समज नसू नये फक्त गोड वाटप आहे

पैसे अथवा भारी वस्तू नाहीत

 

img_61751

img_61761

%d bloggers like this: