आपले स्वागत आहे!

ऊ न्हा ळा


ऊ न्हा ळा

Vasudha Chivate
आम्ही कोल्हापुर येथे राहणारे
तेंव्हा पंखा पण नव्हता
पुणे मुंबई येथे सासर माहेर साठी जात
नंतर हे पण येत मुंबई त
मुंबई व पाहण्यासाठी व आप्तेष्ठ यांना
भेटण्यासाठी बाहेर पडत
ईतक गरम होत होत की
थोडा वेळ नंतर E.C. च्या दुकान मध्ये
जाऊन काहीतरी माल बघून गार होऊन
बाहेर पडत.
आज पण त्याची आठवण येते

मजा व मुंबई पाहण असायचं

मुंबई पार्लेश्र्वर देऊळ मंदिर

..

कोल्हापुर येथे आम्ही वाडा मध्ये भाडे करू साठी राहत होतो
काळी बादशाही दगडी फरशी होती घर गार असायचं उन्हाळा मध्ये

img_232912

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: