आपले स्वागत आहे!


तारिख २३ जानेवारी २०१८
माघ शुक्लपक्ष

मानसा निं णा
व्यक्ति ने णा

एक दिवस
आपला कामाचा
आपलं काम
याचा ठेवाव याला
हवा य

२३ जानेवारी
हस्ताक्षर दिन
व असे  बरे दिन आहे त

पण
आपण कोनात काम
करून दाखवू शकतो

समाज मध्ये

तो दिवस एकदम
भारी दिवस

मला नुकती च पावती
सत्कार मिळाला

१९ फेब्रुवारी
रांगोळी त

मी हा दिवस
ऊ च्छा ह् ने साजरा
करते

रंगोली रांगोळी दिवस

आमच्या भाग मध्ये
१९ फेब्रूवार ला
रांगोळ्या च रांगोळ्या
काढल्या जातात

खूप लाहान व मोठ्ठी
७५ वर्ष च्या बाई
पण रांगोळी काढतात

कशा लहान लहान मुली

हौस याने बघतात बघां

बक्षिसे देतात

१९ फेब्रूवार
बधाई

thumbnail_img_6334

thumbnail_img_6294

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: