आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 8, 2018

रांगोळी चा सत्कार

इसवी सन  २०१६

तारिख १९ फेब्रुवारी

राजे शिवाजी जयन्ति ला

रंगोली / स्पर्धा करतात

मी वसुधा चिवटे

यांनी भाग घेतलेला

७४ चौरा हत्तर वय

साठी माझा सत्कार केला

साल व श्रीफळ नारळ

दिले

व पैठणी देण्याचा मान दिला

आजीबाई च्या हाताने

बाई माणूस कि च्या

हाताने पैठणी देण्याचा

मला देण्यास सांगितले

१ पाहिलं बक्षिस २ बक्षिस ३ बक्षिस

पैठणी दिल्या

मला खुप छान वाटल

माझ्या कडून त्यांचे बक्षिस

मी दिले याचे

बधाई

वसुधा चिवटे

आजी

thumbnail_img_63391

thumbnail_img_6334

thumbnail_img_63471

%d bloggers like this: