आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 9, 2018

गणपति बाप्पा नमस्कार बधाई

 

गणपति

चार टिपके केले

चार फुल्या केल्या

मध्ये जुलविले

बाजूने गोल केले

मध्ये डोळे केले

उंच मुकुट तयार केला

तोंड गंध तयार केले

सोंड तयार केली दात दोन तयार केले

लांब सोंड जुळविली

उंदीर तयार केला

ऐंशी काढले

खाली चार पाय काढले

उंच गोल केला शेपूट तयार केले

पाय ला जुळविले

डोळा तयार केला

गणपति व उंदीर

तयार केला

नमस्कार

img_74541

%d bloggers like this: