आपले स्वागत आहे!

Archive for फेब्रुवारी 10, 2018

आठ चि सरस्वति

 

प्रत्येक आठ बाजूला टिपके च्या खाली

पाच लांब रेषा करायच्या

पहिली रेष दुसऱ्या पहिल्या टिपकेला

जुळवाव याची अस.

दुसरी रेष दुसरा टिपका जुळवून करायचे

पाच हि रेषा पाच हि टिपके ना जुळवाव याचे

परत दुसरा बाजूने

पहिली रेष पहिला टिपका जुळवाव याचा

अस पाच रेषा व पाच टिपके जुळवाव याचे

आठ चि सरस्वति रेषा व टिपके चि होते

बधाई

ब्लॉगवाल्या आजीबाई

23905721_912671225576315_8778012479177734731_n

 

%d bloggers like this: