आपले स्वागत आहे!

स्वीट पिशवी शिंकाळी

स्वीट पिशवी

दोन भर ल्याष्टीक धागा घेतला

डबल  एकत्र केला जाड पुठ्ठाला बांधला

त्याला एवढा च धागा बांधलेला त्याला इतर धागे गाठ मारली

दोनदोन धागे घेऊन घाठी मारल्या

एकदा सरळ धागा परत दुसऱ्या

धागा चि गाठ मारायची पिळ बसणार नाही अस करणे

सर्व तयार केल्या नंतर एक तिन धागे एकत्र करून

पिळ बसेल अशा गाठी करणे बंद हवा तेवढा

विणलेल्या पिशवीत घालून घट्ट दोन हि बाजूने गाठ करून बंद करणे

पिशवी तयार होते

वसुधालय

ब्लॉगवाल्या आजीबाई

veenkam2

veenkam1

 

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: