आपले स्वागत आहे!

स्वीट शाल व टोपी

स्वीट  शाल व टोपी

दोन रंग शाल विणली

१०४ क्रोसा च्या सुई ने साखळ्या घातल्या

खांब केले प्रथम धागा घेऊन वरून च  चार खांब केले

नंतर धागा घेऊन आतून सुई घालून खांब केले

चार खांब वरून खाब चार आतून खांब करून शाल विणली

टोपी चार साखळी केल्या गोल केलां दहा खांब घातले वीस खांब केले

असे ५ पांच ओळी केल्या नंतर साध सरळ विणल टोपी तयार केली

मी व सौ सुनबाई बागेत फीत तर मी विनात बसायची तर

अमेरिका महिला मी विणतांना बघत व कस विणायच विचारात

वसुधालय

ब्लॉगवाल्या आजीबाई

IMG_20150707_210551

20120907_230913

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: