आपले स्वागत आहे!

Archive for जून 28, 2018

भवानी मंडप बोगदा व्दार


भवानि मंडप  बोगदा  व्दार

तारिख २८ जुन २०१८
निज जेष्ठ कृष्णपक्ष

भवानि मंडप कोल्हापुर

पूर्वी भवानी मंडप मध्ये K. M . T.बोगदा
बस बोगदा तून जात असे
आलेली व परत बाहेर पडत
खूप बस

 

36246678_1038356603007776_4017088890543276032_n

 

 

 

समुद्र व विमान ब्लॉग वाल्या आजीबाई


तारिख २८ जून २०१८
ब्लॉगवाल्या आजीबाई

अरबी समुद्र मुंबई फ्रान्स विमान
दोन मध्ये मी बसलेली आहे

एक खाली व एक उंच
अभिनंदन

See More

36257376_1039234586253311_2366164222863212544_n
ब्लॉग  वाल्या आजीबाई
france1

खडु चि रांगोळि / रंगोली


खडू ची रांगोळी
तारिख २८ जून २०१८
निज जेष्ठ कृष्णपक्ष
खडू ची रांगोळी

 

36243830_1038834102960026_3407104866227585024_n

 

स्वच्छ पाणी भाण्डी

तारिख २८ जून २०१८
निज जेष्ठ कृष्णपक्ष
कोल्हापुर

  तांब कळशी


ष्टील कळशी

माठ कळशी

स्वच्छ पाणी  भाण्डी

 

IMG_0065[1]

 

कोल्हापुर ष्टील कळशी तांब कळशी

तारिख २८ जून २०१८
निज जेष्ठ कृष्णपक्ष
कोल्हापुर 

 तांब कळशी व

ष्टील  कळशी
सुन्दर

 

IMG_0064[1]

 

 

कोल्हापुर तांब कळशी

तारिख २८ जून २०१८
निज जेष्ठ कृष्णपक्ष
कोल्हापुर  तांब कळशी
सुन्दर

36241371_1038749739635129_1041965375316557824_n

 

%d bloggers like this: