आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑगस्ट 11, 2018

वसुधालय ब्लॉग ला प्रतिक्रिया


वसुधालय ब्लॉग ला मधील प्रतिक्रिया

तारिख ११ ऑगष्ट २०१८
आषाढ अमावस्या दिवा अमावास्या

वसुधालय ब्लॉग वाचन करतात आणि
प्रतिक्रिया देतात

खूप सुंदर लिहिलंय वसुधा जी, भगवंत तुमच्या लेखणीला
(टाईप करणाऱ्या बोटांना) आणखी ताकद आणि धार देवो

मला अगदी मन भरून येत

15672547_711542052355901_5824025877492853772_n

देखणा कंदील पूजा


तारिख ११ ऑगष्ट २०१८
आषाढ अमावस्या.
दिवा याची अमावस्या.

देखणा कंदील पूजा.

पूर्वी खर खर कंदील
खर खर उजेड देत.

कंदील लावल्या सारखा वाटतो.
मध्ये उजेड दिसतो.

आमच्या घरी देखणा कंदील आहे
किरण शहा यांनी
१५ वर्षा पूर्वी दिलेला आहे

आज पण मी कंदील जपून ठेवला आहे
आणि किरण शहा यांची आठवण पण

शुभेच्छा अभिनंदन

IMG_0510[1]

कंदील व चिमणी यांची आठवण


तारिख ११ ऑगष्ट २०१८

ब्लॉग वाल्या आजीबाई.
आषाढ अमावास्या.
दिवा याची अमावास्या.

पूर्वी मी सातवी त ७ असतांना .
औरंगाबाद येथे खाराकुआ येथे राहत.

त्यावेळे ला लाईट दिवे नव्हते.

तर कंदील. चिमण्या वापरत.
घासलेट रॉकेल वापरत.

तसेच ग्यास सिलेंडर नव्हते
कोळसा शेगडी असायच्या.

तर मी शाळा सुटली
कि घरी आले कि.
कंदील ,चिमण्या,राख,
जून फडक जवळ घेत.
राख यांनी कांच पुसत .
फडके याने काच पुसत
घासलेट भरून ठेवत.
काचा लावत व
वात हवी तेवढी करून ठेवत.
काड्या पेटी जवळ ठेवत. सर्व
मी माझी अस काम करत असे.

आणि उषा चुलत बहिण
नऊ वारी लुगडे धोतर इतर कपडे
च्या घड्या करत असे
काठीवर ज्याचे त्याचे कपडे ठेवत असे
अस लहान पण मिळून मिसळून
वाटून काम असत

आज दिवा ची अमावस्या साठी
आठवण आली व लाहान पण
माहेर राहाण कस असत
काम कस एकत्र करतात
लिहील .य

काल च उषा चा फोन आले ला
खूप काय काय बोलली आठविणीत.

लोकांना हल्ली मुला ना आपले
आई बाप काय काम करत
कसे मोठ्ठे झाले समजत नाही

दिवा चा प्रकाश सगळी कडे छान पडो

15232253_697779230398850_7351259896481193177_n

दिवा ला नमस्कार


ब्लॉग वाल्या आजीबाई.

आषाढ अमावस्या.
दिवा ची अमावास्या

दिवा व्रत समाप्ती
नमस्कार

38869721_1087224594787643_7313343927921147904_n

आषाढ महिना दिवा व्रत समाप्ती


ब्लॉग वाल्या आजीबाई .
आषाढ अमावास्या .
दिवा याची अमावास्या.
आषाढ महिना दिवा व्रत.

आज दिवा आणि
खजूर नैवेद्द आहे य .

व्रत केल्या ने आपण इतके,
दिवस काम करू शकतो.
याची तृप्तता असते.

मला आज दिवा रांगोळी व्रत
महिना भर
केल्याची तृप्तता आहे य.

मी ना रोज आपण दिवा लावतो च.
आषाढ महिना दिवा व्रत केल .
रोज एक रांगोळी काढली.
दिवा लावला.फोटो घेतला.
लिहून फोटो दाखविला
काही व्रत मागील फोटो दिवा चे आहेत.
पण छान रांगोळी आहे साठी ते घातले \.
तरी रोज दिवा रांगोळी असेच माझी
.
आज आषाढ अमावास्या
दिवा अमावास्या व्रत
समाप्ती करत आहे.
व्रत तीन दिवा आठवडा महिना
चार्तुमास किती हि दिवस करतात
अधिक महिना अनारसे व्रत प्रदोष व्रत
मी के ले ली आहे.
आश्र्विन नवरात्र मध्ये कोल्हापूर
महालक्ष्मी देऊळ मध्ये
दसरा पर्यंत रांगोळी काढणे
व्रत केले आहे .

मला आज दिवा रांगोळी
व्रत समाप्ती करून
नमस्कार दिवा ला
करत आहे य

तारिख ११ ऑगष्ट २०१८ .

38838056_1087195218123914_4127582202747682816_n

%d bloggers like this: