आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑक्टोबर 3, 2018

ताकातिल पालक भाजी !


तारिख ३ ऑक्टोबर २०१८
भाद्रपद कृष्णपक्ष
पक्ष पंधर वाडा

अविधवा नवमी

नैवेद्द

पालक भाजी ताका तिल भाजी

पालक पेंडी जुडी १० रुपये ला आणली निवडली.
धुतली विळीत चिरली.
तेल मोहरी फोडणी केली.भाजी घातली.
पाणी घातले शिजवू दिले.
ताक मध्ये मिठ,हळद,
लाल तिखट ,हरबरा डाळपिठ
पाणी घालून भाजीत घातले.
शिजवू दिले

पालक भाजी ताकातिल केली य.

IMG_0820[1]

धारवाडी साडी लाल चुटूक पदर !


तारिख ३ ऑक्टोबर २०१८.
भाद्रपद कृष्णपक्ष
पक्ष पंधर वाडा अविधवा नवमी !

धार वाडी साडी लाल चुटूक पदर !

शिव्या दिल्या असणार ! मारामारी केली असणार
कोण बोलल असेल तर त्या बद्दल सारख सारख
गाऱ्हाण केल असणार.

पण अस असल तरी संसार निट केला
पोर झाली वाढविली !

नमस्कार !

धार वाडी साडी
देव याच्या दारी लाल चुटूक पदर
साक्षी ला आहेत.

नमस्कार

dscf28732

शाहूपुरी तिल वागळे घरमालक!


तारिख ३ ऑक्टोबर २०१८
पक्ष पंधर वाडा भाद्रपद कृष्णपक्ष
अविधवा नवमी !

आम्ही कोल्हापूर येथे १९६७ साल ला आलो.
शाहूपुरी तिसरी गल्ली येथे
वागळे यांच्या वाडा मध्ये राहत होतो.
पिवळा चाफा च झाड होत,
त्यांच दुसर लग्न केले ल होत.

अस चं भाद्रपद कृष्णपक्ष
पक्ष पंधर वाडा अविधवा नवमी

आदल्या दिवस ला वागळे च्या
सौ बाई मला म्हणाल्या
उद्या आमच्या कडे जेवायला याल का ?
मी पटकन हो म्हटलं

आणि अविधवा नवमी ला
वागळे कडे जेवायला गेले

स्वत: पुरुष उभे राहिले
पाटावर बसायला सांगितले
स्वत: जेवण वाकून वाढल

त्यांना मी जेवले याच खूप
बर वाटलेलं दिसलं.
घरी आले तर पुणे येथून
सौ सासूबाई व बाबा आलेले

मला वाटलं मला अस जेवण जेवले
रागाव तिल काही बोलले नाही

आपण जो पटकण जो निर्णय घेतो
त्याचा आनंद कित्ती छान मिळतो

वागळे खूप तृप्त होऊन मला वाढत होते
त्यांच्या कृतीत कामात दिसत होत

तृप्त करण आपल काम याच
आपल्या ला पण तृप्त बर वाटत

वागळे नमस्कार !

IMG_0370[1]

%d bloggers like this: