आपले स्वागत आहे!

Archive for ऑक्टोबर 30, 2018

रेडीओ त मुलाखत ब्लॉग वाल्या आजीबाई

Vasudha Chivate
तारिख १० नोव्हेंबर २०१८ ला
ब्लॉग वाल्या आजीबाई
कोल्हापूर रेडीओ त मुलाखत आहे
माझी हौस पूर्ण होईल.

23755164_910682755775162_6929448631326757406_n

untitled
44486078_1136622669847835_6819940253915152384_n

पु. ल. देशपांडे यांची आठवण !


पु. ल. देशपाण्डे. /देशपांडे यांची आठवण


दिवाळी व आकाश कंदील
आठवण

एकदा काय झाल
मुल कॉलेज मध्ये होती
मी व पुष्कर ने एक
कागदी चांदणी आणली

हे व प्रणव यांनी
पताका असलेला पिवळा
रंग असलेला
आकाश कंदील आणला
आम्ही चांदणीग्यालरीत लावली
व पताका चा कंदील
हॉल मध्ये लावला
तेंव्हा खूप जण दिवाळी व
गप्पा साठी येत
हॉल च आकाश कंदील
खूप दिवस ठेवला

आणि सहज आमच्या घरी
पुणे येथे गेलोलो
तसेच
सौ अनुराधा गरुड यांना भेटण्या साठी
त्यांच्या कडे गेलोलो
आत जातांना

कोपरा मध्ये ग्यालरी त
पु. ल. देशपांडे
यांच घर पूर्वी च दिसलं
व ग्यालरीत
असा च
पिवळा रंग असलेला
आकाश कंदील दिसला

आम्हाला खूप मज्जा व आनंद
झाला आरे
आपला सारखा च
रंग व आकाश कंदील आहे

तेंव्हा पासून
आठवण
कित्ती दिवस तरी
आम्ही विकत चा
आकाश कंदील
हॉल मध्ये ठेवायचो

पाहुणे आलेले राहायला तर
पंखा लावला तर
कित्ती पताका चा
कंदील चा आवाज येतो
म्हणाले
मी
जागा बदलली

मध्यंतरी
आकाश दिवा हॉल मध्ये
लावण बंद झाल
पण मी घरी आकाश दिवा
करायला शिकले
आणि हो

हॉल मध्ये
आकाश कंदील लावायला
लागले मी

कित्ती बर वाटत आहे हॉल मध्ये
आकाश कंदील ]पाहून

बधाई अभिनंदन

44486078_1136622669847835_6819940253915152384_n
IMG_0890[1]

गुलाबी आकाश कंदील


गुलाबी आकाश कंदील

10610937_357671134409663_4318400395486529437_n

IMG_0688[1]
कांदे पोहे

%d bloggers like this: