आपले स्वागत आहे!

Archive for डिसेंबर 26, 2018

good work.

You’ve posted 3 days in a row on वसुधालय!
Keep up the good work.

anniversary-2x
IMG_0840[1]

मन शान्ति


Vasudha Chivate
मला नाही वाटत कधी माझं चुकल असं !
आणि पश्र्चाताप हि वाटत नाही.

Vasudha Chivate
मी माझं ठेवून सर्व काम केलीत.
मला खूप बरं व हलक वाटत आहे.

मन शान्त आहे अगदी

मन करा रे प्रसन्न
सर्व सिद्धीचे कारण

img_60481
untitled

%d bloggers like this: